Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy     Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich       Lokata PEWNY ZYSK         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

EKO Kredyt

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie:
  • kolektory słoneczne
  • pompy ciepła
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • systemy dociepleń budynków
  • okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne
  • pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna, gont
  • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,  urządzenia i usługi polegające na przystosowaniu samochodów spalinowych do napędu elektrycznego, zasilania LPG, gazem ziemnym itp.
  • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
  • systemy odzysku wody deszczowej,
  • kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki),
  •  systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory,
  • duży sprzęt AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki) posiadający klasę energooszczędności co najmniej A++;
  •  ekoarmatura (w szczególności termozawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z fotokomórką, perlatory);
  •  rowery; samochody i pojazdy elektryczne;
  •  instalacje Fotowoltaiczne o mocy 2kW – 10 kW
  • przyłącze do miejskiej sieci cieplnej

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 80% wartości wykorzystanego kredytu.

 1. Maksymalna kwota kredytu  -  do 100% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 50.000,00 zł
 2. Okres kredytowania - do 5 lat
 3. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 4. Zabezpieczenie kredytu:

do kwoty 20.000,00 zł.   

 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę

powyżej 20.000,00 zł.

 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę
 • dodatkowe zabezpieczenie uzgodnione z wnioskodawcą w zależności od posiadanej zdolności kredytowej

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie ZMIENNEWIBOR 3M + 3,00% 1/2
 2. Prowizja – 0,00%
 3. Opłata przygotowawcza – 0,00%

OBJAŚNIENIA:

1 WIBOR 3 miesięczny jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek

2 Istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o 1,00% w przypadku zabezpieczenia kredytu hipoteką na nieruchomości

KORZYŚCI:

 1. dogodny okres kredytowania
 2. przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:

dla 5.000,00 zł  kredytu spłacanego w 48 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 125,49 zł. (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem zmiennym 4,73%*  w stosunku rocznym RRSO wynosi 5,37%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 533,30 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 0,00 zł
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 484,30 zł
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 49,00 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.533,30 zł

Informacja wg stanu na  20.07.2017 r.

*WIBOR 3M + marża Banku na dzień 20.07.2017 r.

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania