Koronawirus - jak działamy obecnie?      PROŚBA Komunikat dotyczący koronawirusa     Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      EKO Kredyt         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź EKO Kredyt na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: EKO Kredyt  e-Lokata  EKO Kredyt

EKO Kredyt

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie:
  • kolektory słoneczne
  • pompy ciepła
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • systemy dociepleń budynków
  • okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne
  • pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna, gont
  • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,  urządzenia i usługi polegające na przystosowaniu samochodów spalinowych do napędu elektrycznego, zasilania LPG, gazem ziemnym itp.
  • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
  • systemy odzysku wody deszczowej,
  • kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki),
  •  systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory,
  • duży sprzęt AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki) posiadający klasę energooszczędności co najmniej A++;
  •  ekoarmatura (w szczególności termozawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z fotokomórką, perlatory);
  •  rowery; samochody i pojazdy elektryczne;
  •  instalacje Fotowoltaiczne o mocy 2kW – 10 kW
  • przyłącze do miejskiej sieci cieplnej

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 80% wartości wykorzystanego kredytu.

 1. Maksymalna kwota kredytu  -  do 100% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 50.000,00 zł
 2. Okres kredytowania - do 5 lat
 3. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 4. Zabezpieczenie kredytu:

do kwoty 20.000,00 zł.   

 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę

powyżej 20.000,00 zł.

 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę
 • dodatkowe zabezpieczenie uzgodnione z wnioskodawcą w zależności od posiadanej zdolności kredytowej

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie ZMIENNEWIBOR 3M + 3,00% 1/2
 2. Prowizja – 0,00%
 3. Opłata przygotowawcza – 0,00%

OBJAŚNIENIA:

1 WIBOR 3 miesięczny jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek

2 Istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o 0,50% w przypadku zabezpieczenia kredytu hipoteką na nieruchomości

KORZYŚCI:

 1. dogodny okres kredytowania
 2. przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Bank udziela kredytu w PLN.

Wyliczenia reprezentatywne dla EKO KREDYTU na dzień 11.02.2020 r.

dla 5.000,00 zł  kredytu spłacanego w 48 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 123,59 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem zmiennym 4,71%*  w stosunku rocznym RRSO wynosi 5,36%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 529,69 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 0,00 zł
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 480,69 zł
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 49,00 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.529,69 zł

Informacja wg stanu na  11.02.2020 r.

*WIBOR 3M + marża Banku na dzień 11.02.2020 r. (WIBOR 3M = 1,71 + 3,00 % marży)

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania