Tarcza Finansowa PFR 2.0__Od stycznia nowe godziny pracy placówek__Nowa Aplikacja Mobilna__Wnioski 500+ w BS Leśnica

EKO Kredyt

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie - finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:
  1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
  2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu;
  3. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy;
  4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
  5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
  6. przydomowych oczyszczalni ścieków;
  7. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012;
  8. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
  9.  rowerów i innego sprzętu sportowego;
  10. samochodów osobowych z napędem elektrycznym;
  11. innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne;
  12. cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 60% wartości wykorzystanego kredytu.

 1. Maksymalna kwota kredytu  -  do 100% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 80.000,00 zł
 2. Okres kredytowania - do 8 lat
 3. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 4. Zabezpieczenie kredytu:
 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę
 • dodatkowe zabezpieczenie uzgodnione z wnioskodawcą w zależności od posiadanej zdolności kredytowej

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie ZMIENNEWIBOR 3M + 3,00% 1/2
 2. Prowizja – 0,00%
 3. Opłata przygotowawcza – 0,00%

OBJAŚNIENIA:

1 WIBOR 3 miesięczny jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek

2 Istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o 0,50% w przypadku zabezpieczenia kredytu hipoteką na nieruchomości

KORZYŚCI:

 1. dogodny okres kredytowania
 2. przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu EKO KREDYT na dzień 01.07.2020 r.:

dla 5.000,00 zł  kredytu spłacanego w 48 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 117,84 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem zmiennym 3,26%*  w stosunku rocznym RRSO wynosi 3,83%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 382,65 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 0,00 zł

 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł

 • suma odsetek za cały okres kredytowania 333,65 zł

 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 49,00 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.382,65 zł

*WIBOR 3M + marża Banku na dzień 01.07.2020 r. (WIBOR 3M 0,26 + marża 3,00%)

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania