Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

EKO Kredyt

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie - finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:
  1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
  2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu;
  3. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy;
  4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
  5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
  6. przydomowych oczyszczalni ścieków;
  7. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012;
  8. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
  9.  rowerów i innego sprzętu sportowego;
  10. samochodów osobowych z napędem elektrycznym;
  11. innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne;
  12. cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 60% wartości wykorzystanego kredytu.

 1. Maksymalna kwota kredytu  -  do 100% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 80.000,00 zł
 2. Okres kredytowania - do 8 lat
 3. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 4. Zabezpieczenie kredytu:
 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę
 • dodatkowe zabezpieczenie uzgodnione z wnioskodawcą w zależności od posiadanej zdolności kredytowej

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie ZMIENNE - WIBOR 3M + marża 3% 1
 2. Prowizja – 0,00%
 3. Opłata przygotowawcza – 0,00%

OBJAŚNIENIA:

1 WIBOR 3 miesięczny z ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego

KORZYŚCI:

 1. dogodny okres kredytowania
 2. przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD  – EKO KREDYT

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu  EKO KREDYT  na dzień 23.11.2023 r.:

dla 40.000,00 zł  kredytu spłacanego w 96 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości  711,83 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem zmiennym 8,77 %*  w stosunku rocznym RRSO wynosi  9,87 %.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości  15.022.13 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 0,00 zł
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 14.165,24  zł
 • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 96 miesięcy: 480,00 zł
 • ubezpieczenie na życie na okres 8 lat, składka płatna jednorazowo: 376,89 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 40.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  55.022,13 zł

*WIBOR 3M + marża Banku na dzień 23.11.2023 r. (WIBOR 3M: 5,77  + marża 3,00%)

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania