Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Otwarcie nowego budynku Oddziału Banku w Ozimku

 

19 grudnia 2014 r. o godzinie 15:00 przy ulicy Wyzwolenia 4 w Ozimku  miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby oddziału Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział w Ozimku.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości przedstawicieli władz, prezesów banków oraz właścicieli firm, bez których udziału i pracy nie powstałby nowy obiekt (budynek) dla naszej ozimskiej placówki.

Na otwarciu obecni byli między innymi P. Zdobysław Lis – Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. we Wrocławiu; P. Ferdynand Witkowski – Dyrektor Oddziału Banku BPS S.A. Oddział w Opolu; Stanisław Dembowski – Członek Rady KZBS, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach, Piotr Burski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Piotr Tomala – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie, Krzysztof Kleszcz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku, Zbigniew Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Ozimka, Ks. Marian Demarczyk – Proboszcz Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Ozimku; Jan Fujak – Prezes Zarządu PGKiM w Antoniowie, Józef Lachowicz –twórca projektu budowlanego, właściciel firmy „Studio Dom” ze Strzelec Opolskich,  Adrian Golletz – generalny wykonawca inwestycji właściciel firmy A.D.I. z Krzyżowej Doliny; Jolanta i Tadeusz Domańscy – Firma P.P.H.U. „DOM” z Opola oraz inne osoby zaangażowane w budowę.

Nie zabrakło oczywiście członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy na czele z Przewodniczącym Wiktorem Nowakowskim oraz Przewodniczącą Barbarą Kaczmarczyk. Zarząd Banku z Prezesem Józefem Garbacz oraz pracownicy Oddziału Banku w Ozimku kierowanego przez Panią Jadwigę Czyżewską.

            Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Kowalczyk – zastępca Burmistrza Ozimka, Adrian Golletz – generalny wykonawca, Józef Garbacz – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Następnie Ks. Marian Demarczyk poświęcił nowy obiekt zgodnie z tradycją.

Prezes Zarządu Józef Garbacz przekazał Pani Jadwidze Czyżewskiej Dyrektor Oddziału symboliczny klucz do nowego budynku wraz z życzeniami, by komfort pracy w nowym obiekcie był wysoki i przyczynił się do zwiększenia liczby klientów oraz podniesienia jakości obsługi a także aby służył pracownikom i klientom zgodnie z misją Banku: „Naszą dumą są nasi Klienci, dumą naszych klientów jest nasz bank”.

Podczas części oficjalnej Prezes Zarządu Banku przedstawił historię powstania nowego obiektu.

W roku 2010 „narodziła się” koncepcja budowy nowego budynku dla Oddziału banku w Ozimku. Proces poszukiwania odpowiedniej działki pod budowę rozpoczął pracujący wówczas na stanowisku Dyrektora Działu Organizacyjno – Administracyjnego Pan Ryszard Derek. W dniu 13 czerwca 2011 r. Bank przystąpił do przetargu ustnego ogłoszonego przez Burmistrza Ozimka na sprzedaż działki niezabudowanej nr 392/4 w Ozimku. 03 sierpnia 2011 roku nastąpiło podpisanie aktu notarialnego. Jednak do rozpoczęcia budowy dzielił nas jeszcze proces załatwiania formalności; jedną z nich była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby na działce mógł powstać obiekt usługowy. Dzięki pomocy władz gminnych i wojewódzkich sprawy szły w dobrym kierunku. W lutym 2014 roku Firma „Studio DOM” ze Strzelec Opolskich opracowała projekt budowlany, następnie w marcu 2014 r. Starosta Opolski zatwierdził projekt i wydał decyzję zezwalającą na budowę obiektu. Na zaproszenie Zarządu Banku do składania ofert cenowych na budowę odpowiedziały cztery firmy. 06 maja 2014 r.. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą A.D.I. Adrian Golletz z Krzyżowej Doliny. Wyposażenie Oddziału powierzono Przedsiębiorstwu PPHU „DOM” z Opola.

Prace postępowały bardzo dynamicznie, w bardzo dobrej koordynacji i współpracy skutkiem czego budowę zakończono w terminie. W dniu 02.12.2014r. Bank otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Po przedstawieniu historii budowy Józef Garbacz Prezes Zarządu złożył podziękowania zasłużonym pracownikom banku Pani Irmgardzie Bujoczek oraz Adelajdzie Kulik i wraz z Panem Zdobysławem Lis wręczyli Paniom „Złote odznaczenia za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej”. 

            Po części oficjalnej wszyscy mogli zobaczyć nowe pomieszczenia, wyposażenie i umeblowanie. Duże wrażenie zrobił sam kształt budynku oraz oświetlenie logotypu banku na przedniej fasadzie obiektu.

Oficjalne otwarcie placówki dla Klientów nastąpi 7 stycznia 2015 r.