Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

19.12.2014 r. Uroczyste wręczenie odznaczeń

 

19 grudnia 2014 r. podczas uroczystego spotkania wigilijnego, w którym udział wzięli zaproszeni goście, członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd Banku oraz obecni i byli (emerytowani) pracownicy naszego Banku, miało miejsce wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju bankowości spółdzielczej oraz od lat kształtują obraz naszego Banku i wspierają go swoim doświadczeniem i wiedzą.

Złotym Odznaczeniem „Za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” wyróżnieni zostali:

Pani Małgorzata Plachetka

Pani Gabriela Waloszek

Pan Andrzej Sitnik

Pani Marianna Skorupa

Pani Teresa Marek

Pani Renata Kurzał

Pani Jadwiga Czyżewska

Pan Stanisław Piś,

Pan Antoni Macheta

Wręczenia odznaczeń dokonał Pan Zdobysław Lis  Dyrektora Oddziału Regionalnego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. we Wrocławiu w asyście Pana Józefa Garbacza Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 

Złotą odznakę honorową Krzyż zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” otrzymali:

Pani Gabriela Adamczyk,

Pani Maria Szlachta,

Pani Elżbieta Płatkowska,

Pani Maria Rogucka,

Pan Hubert Bedrunka,

Pan Zygmunt Sówka,

Pani Sylwana Korol,

Pani Jolanta Grzesista

Złotą honorową odznakę im. Franciszka Stefczyka „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” wręczono dla:

Pani Bogusławy Firlej,

Pana Joachima  Drzymały,

Pana Piotra Greitzke,

Pana Jerzego Jarosza,

Pana Ryszarda Łączyka,

Pani Krystyny Twardawski,

Pani Ewy Glik,

Pani Agnieszki Pośpiech,

Pani Edyty Fandrych,

Pani Urszuli Wycisło,

Pani Anieli Piechota,

Pani Grażyny Ozimek,

Pani Elżbiety Dudrak

Srebrną odznakę honorową Krzyż zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” otrzymała Pani Gizela Trzepizur

Odznaczenia wręczył Pan Stanisław Dembowski Członek Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie  w asyście Pana Józefa Garbacza Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy.              

Ponadto podczas spotkania miała miejsce także prezentacja zakończonej z początkiem grudnia 2014 r. inwestycji, a mianowicie nowego obiektu dla Oddziału Banku w Ozimku. Prace budowlane i wykończeniowe trwały zaledwie pół roku.

Pan Wiktor Nowakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Józef Garbacz – Prezes Zarządu złożyli serdecznie podziękowania w imieniu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku, wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji inwestycji – wykonawcom oraz podwykonawcom, a także pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w proces powstawania budynku usługowego banku w Ozimku przy ulicy Wyzwolenia 4.

Podziękowania otrzymali:

  • Pan inż. Józef Lachowicz – właściciel Firmy „Studio Dom” ze Strzelec Opolskich za opracowanie projektu budowlanego;
  • Pan Adrian Golletz – właściciel Firmy A.D.I. z Krzyżowej Doliny – generalny wykonawca za terminowe i fachowe wykonanie robót budowlanych;
  • Państwo Jolanta i Tadeusz Domańscy - właściciele Firmy PPHU Dom S.J. z Opola za wyposażenie obiektu oraz fachowe doradztwo. 

Ponadto podwykonawcy Firmy A.D.I. czyli:

  • Zakład Produkcji Okien DREWNOPLAST ze Strzelec Opolskich za wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz frontowej części fasady,
  • Firma AMPER Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Wer z Krasiejowa za wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie,
  • Pan Marcin Stasiak z firmy A.D.I. za  wzorową współpracę w realizacji inwestycji,
  • Pan Damian Slawik za pełnienie funkcji kierownika budowy.

Wśród pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces powstawania nowego obiektu banku w Ozimku, znaleźli się:

  • Pan Ryszard Derek za rozpoczęcie poszukiwań terenu pod inwestycję w roku 2011 oraz formalności związanych z realizacją inwestycji;
  • Pani Ewelina Wieszołek za wzorową koordynację prac oraz współpracę ze wszystkimi wykonawcami inwestycji;
  • Pan Andrzej Sitnik za prawidłową koordynację prac związanych z tworzeniem centrum zapasowego w nowym obiekcie, w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych.

Kolejnym punktem części oficjalnej uroczystego spotkania było 25 lat pracy w Banku Pana Józefa Garbacza oraz 25 lat członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Wiktora Nowakowskiego. Na ekranie zobaczyliśmy prezentację zdjęć z ważniejszych wydarzeń z życia Banku. Po prezentacji Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku złożyli na ręce Pana Przewodniczącego oaz Pana Prezesa serdeczne gratulacje oraz podziękowania za wysiłek, wytrwałość i zaangażowanie, dzięki któremu Nasz Bank w okresie ostatnich 25 lat stał się jednym z Liderów bankowości spółdzielczej.