Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

UWAGA - ważny komunikat dotyczący KART VISA!

Grafika na stronę www.jpeg

Jeśli dokonują Państwo płatności przez Internet przy użyciu kart - prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią.

Bank Spółdzielczy  w Leśnicy, w celu dostosowania zapisów wynikających z Rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych, od dnia 1 lutego 2015 r. wprowadza  zmiany w regulacjach dotyczących korzystania z kart debetowych i kredytowych.

Bank wprowadza następujące określenia:

Hasło 3D Secure – przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure

portal kartowywww.kartosfera.pl - system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej

zabezpieczenie 3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany
w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych
w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia

Hasło 3D Secure generowane będzie indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych i kredytowych.
W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Leśnicy aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www. kartosfera.pl
 2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt
  z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się
  w portalu kartowym.

Portal kartowy dostępny będzie od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będzie można dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • zmieniać kod PIN,
 • zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy  informować na bieżąco.

Poniżej prezentujemy Państwu "Podręcznik użytkownika", który ułatwi Państwu poruszanie się po portalu www.kartosfeta.pl;

PDFKartosfera-Podrecznik-uzytkownika_15.11.2015.pdf (1,52MB)

Od 1 lutego 2015 r. przewodnik dostępny także na srtronie www.kartosfera.pl

Pełna treść Regulaminu kart kredytowych, Regulaminu karty Visa Classic Debetowa, Regulaminu karty Visa Business Debetowa obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Leśnicy w wersji obowiązującej od 01.02.2015r. dostępna jest w placówkach Banku.

W razie jakichkolwiek pytań pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem telefonu 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 listopada 2015 roku portal kartowy Kartosfera został rozszerzony o nowe funkcjonalności, dzięki czemu możecie Państwo samodzielnie:

 • aktywować posiadane karty płatnicze,
 • wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile karty podsiadają funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne podsiadanych kart płatniczych (dotyczy transakcji gotówkowych, bezgotówkowych i internetowych w ramach obowiązujących limitów dla danego produktu)

                                Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy