Jeśli korzystasz z KART VISA za granicą - koniecznie przeczytaj ten KOMUNIKAT!       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Jeśli korzystasz z KART VISA za granicą - koniecznie przeczytaj ten KOMUNIKAT!

Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje, że z dniem 01.02.2015r. zmienia się sposób dokonywania przewalutowania dla kart Visa tj.

Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa
w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe.

W związku z powyższym w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy z dniem 01.02.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 6% wartości transakcji przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku.

UWAGA - od dnia 02.03.2015 następuje zmiana wielkości prowizji za przewalutowanie transakcji dokonywanych kartą za granicą z 6% na 3%.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy