Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Ostrzeżenie przed atakami hakerskimi

Pragniemy zwrócić uwagę na komunikat Związku Banków Polskich dotyczący powtarzających się ataków hakerskich na klientów bankowości internetowej.  Są one przeprowadzane z wykorzystaniem wirusa - trojana o nazwie roboczej Banatrix.

Działanie wirusa Banatrix uaktywnia się w przeglądarkach internetowych, takich jak:

  • Chrome,
  • Internet Explorer,
  • Firefox,
  • Opera.

Polega na znalezieniu ciągu liczb, który odpowiada numerowi rachunku bankowego, a następnie zamianie go na inny numer rachunku podstawiony przez przestępców.
Efektem działania jest zmiana numeru rachunku bankowego w trakcie, gdy użytkownik stara się wykonać operację przelewu środków z poziomu swojego serwisu transakcyjnego. Osoba, która nie zauważy tej zmiany może przelać środki na inny rachunek bankowy, zazwyczaj założony na sfałszowane dane lub tzw. „słupa”.

W związku z powyższym przypominamy Państwu o:

  • regularnym skanowaniu programem antywirusowym komputera, z którego następuje logowanie do serwisu transakcyjnego, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym
  • odpowiednim zabezpieczeniu komputera, m.in. poprzez regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji,  tzw. łatek systemowych
  • uważnym czytaniu SMS-a z kodem przed potwierdzeniem operacji, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji i sprawdzeniu czy numer rachunku, na który wysyłamy pieniądze zgadza się z tym, który użytkownik chciał wpisać.

    Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa