Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Poręczenia ORFPK Sp. z o.o.

Poręczenie to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu udzielane na podstawie przepisów prawa cywilnego.

O poręczenie Funduszu może starać się mikro, mały i średni przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sektorze nierolniczym i na terenie województwa opolskiego. Dzięki poręczeniu Funduszu przedsiębiorca ma ułatwiony dostęp do kredytów i pożyczek bankowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (ORFPK) udziela poręczeń:

  • dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych
  • maksymalna kwota poręczenia przypadająca na jednego Beneficjenta to 350.000,00 zł
  • poręczenie udzielane jest w wysokości 70% wartości kredytu
  • maksymalny okres trwania poręczenia – 60 miesięcy

www.orfpk.opole.pl

Logo ORFPK