Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Poręczenia ŚRFP Sp. z o.o.

Dzięki poręczeniom ŚRFP Sp. z o.o. możliwe jest uzyskanie kredytu w sytuacji, gdy posiadane i proponowane przez przedsiębiorcę formy zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki są dla Banku niewystarczające.

Poręczenia ŚRFP są wsparciem dla przedsiębiorców planujących doprowadzić do rozwoju firmy poprzez zwiększenie wartości kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

Poręczenie jest szybką i nieskomplikowaną formą dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Fundusz udziela poręczeń:

  • dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych
  • maksymalna kwota poręczenia przypadająca na jednego Beneficjenta to nie więcej niż  1.000.000,00 zł
  • poręczenie udzielane jest w wysokości 50% wartości kredytu
  • maksymalny okres trwania poręczenia – 60 miesięcy

Logo ŚRFP