Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Poręczenia ŚRFP Sp. z o.o.

Dzięki poręczeniom ŚRFP Sp. z o.o. możliwe jest uzyskanie kredytu w sytuacji, gdy posiadane i proponowane przez przedsiębiorcę formy zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki są dla Banku niewystarczające.

Poręczenia ŚRFP są wsparciem dla przedsiębiorców planujących doprowadzić do rozwoju firmy poprzez zwiększenie wartości kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

Poręczenie jest szybką i nieskomplikowaną formą dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Fundusz udziela poręczeń:

  • dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych
  • maksymalna kwota poręczenia przypadająca na jednego Beneficjenta to nie więcej niż  1.000.000,00 zł
  • poręczenie udzielane jest w wysokości 50% wartości kredytu
  • maksymalny okres trwania poręczenia – 60 miesięcy

Strona Funduszu - rfp.pl

Logo ŚRFP