Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zakończyły się konkursy w ramach Programu TalentowiSKO

Teraz czekamy na ich rozstrzygnięcie i trzymamy kciuki za „nasze Szkoły”.

Przypomnijmy harmonogram II Edycji Programu TalentowiSKO 2014/2015:

  • 30 września 2014 r.- start Konkursów
  • do 31 października 2014 r. - Szkoły składają zgłoszenia przystąpienia do Konkursu 
  • do 15 listopada 2014 r. - Bank Spółdzielczy przesyła otrzymane zgłoszenia do właściwego Oddziału Regionalnego lub Wojewódzkiego Banku BPS
  • do 7 maja 2015 r. - Szkoły składają sprawozdanie z zadań konkursowych do właściwego Banku Spółdzielczego
  • do 15 maja 2015 r.  - Bank Spółdzielczy przesyła sprawozdanie szkoły do właściwej Regionalnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
  • do 31 maja 2015 r. – nastąpi rozstrzygnięcie I etapu
  • do 10 czerwca - rozstrzygnięcie II etapu

Dnia 30 kwietnia br. dobiegły końca konkursy w ramach Programu TaletontowiSKO. Do Konkursu p.n. ” Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”Talenty dodajemy.

Do dnia 07 maja 2015 r. Raporty z udziału w Konkursie złożyło 8 Szkół. Następnie raporty wraz z dokumentacją (KRONIKI) zostały przekazane do Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. we Wrocławiu.

Teraz czekamy na rozstrzygnięcie I etapu Konkursu na szczeblu regionalnym (Komisja ma czas na dokonanie oceny do dnia 31 maja 2015 r.). Natomiast wyniki II etapu tj. krajowego, poznamy po 10 czerwca 2015 r. Naszym Szkolnym Kasom Oszczędności życzymy powodzenia - nie tylko na etapie regionalnym, ale i krajowym.

Poniżej prezentujemy prace naszych „talentowczów” z kilku szkolnych kas oszczędności działających pod patronatem naszego Banku (m.in. z Sieroniowic, Olszowej, Turzy oraz Leśnicy).  Pomysłowość dzieci i oryginalność prac są naprawdę imponujące.