Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy     Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich       Lokata PEWNY ZYSK         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Zebrania Grup Członkowskich w sierpniu 2015 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Banku w dniach 25-26.08.2015 r. odbędą się zebrania członków Banku Spółdzielczego w Leśnicy zgodnie z harmonogramem i z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie nowelizacji Ustawy o funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych ich Zrzeszaniu się i Banków Zrzeszających dostosowujące Polskie prawo do Unijnego Rozporządzenia CRR.
  3. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
  4. Dyskusja.
  5. Przyjęcie wniosków.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane  w wyżej podanym terminie, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych członków Banku.                                                                          

                Szczegóły zebrań grup członkowskich dla członków Banku z terenu działania poszczególnych placówek Banku wyszczególniono w harmonogramie: PDFharmonogram zebrań www.pdf