Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Nowa edycja TalentowiSKO

W ramach Programu funkcjonują 3 konkursy, przygotowane odpowiednio dla szkół:

 • dla szkół podstawowych  - konkurs pn. „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym – talenty dodajemy”, w ramach którego uczestnicy muszę przygotować konkurs o oszczędzaniu, przedstawienie na temat związany z finansami oraz przeprowadzić aukcję na wspólnie wybrany cel;
 • dla szkół gimnazjalnych – konkurs pn. ”Spółdzielnia dobrych serc – Talenty mnożymy”, w ramach którego uczestnicy muszą przygotować oraz przeprowadzić aukcję (zbiórkę pieniędzy) na szczytny cel, wspierający na przykład lokalną społeczność;
 • dla szkół ponadgimnazjalnych – konkurs pn. „Inkubator szkolnych biznesów – Talenty potęgujemy”, który polega na opracowaniu przez uczestników pomysłu na własny biznes.

 

Harmonogram

 • 30 września 2015r.- start Konkursów
 • do 30 października 2015r.- Szkoła zgłasza chęć przystąpienia do Konkursu do naszego Banku (do placówki Banku, w której posiada rachunek SKO)
 • do 16 listopada 2015r.- zgłoszenie przystąpienia do Konkursu do Banku BPS SA 
 • 31 marca 2016r. – zakończenie konkursów
 • do 8 kwietnia 2016r. - Szkoła składa sprawozdanie z zadań konkursowych do naszego Banku
 • do 18 kwietnia 2016r. - Bank Spółdzielczy przesyła sprawozdanie z rozstrzygnięcia konkursów do Banku BPS SA
 • do 31 maja 2016r. – wyniku konkursu na szczeblu regionalnym
 • do 15 czerwca 2016r.- wyniki konkursu na szczeblu krajowym

 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!