Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji    UWAGA! Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w OPOLU           Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      WYGODNY KREDYT         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

WYGODNY KREDYT

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  -  80.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 96 miesięcy
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu:
 • weksel in blanco
 • umowa ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy oferowana przez MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie zmienne:

WIBOR 1Y + marża w stosunku rocznym2/3

 1. Prowizja –  od 4,00% do 5,50%
 2. Opłata przygotowawcza – 0,00%

1 przy systemie spłat malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)

2 przy systemie spłat annunitetowych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)

3 WIBOR 1Y (średni z ostatnich 12 miesięcy) z 31 grudnia każdego roku. Zmiana oprocentowania następuje z dniem  01 stycznia każdego roku i obowiązuje  w okresie  01 stycznia do 31 grudnia danego roku.

KORZYŚCI:

 1. wygodny okres kredytowania
 2. wygodne raty i przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Bank udziela kredytu w PLN.

Wyliczenia reprezentatywne dla  WYGODNEGO Kredytu na dzień 03.09.2019 r.

dla 10.000,00 zł  kredytu spłaconego w 72 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 165,82 zł z oprocentowaniem zmiennym 6,02%* w stosunku rocznym RRSO wynosi 9,18%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 2.690,62 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 550,00 zł ( 5,50%**)
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  0,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 1.938,62 zł
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 202,00 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 12.690,62 zł

Informacja wg stanu na  03.09.2019 r.

*WIBOR 1Y + marża Banku na dzień 03.09.2019 r. (WIBOR 1Y =1,87 + 4,15% marży)

**dla klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku

WIBOR 1Y – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania

Wygodny Kredyt na SZCZĘŚCIE