Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy     Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich       Lokata PEWNY ZYSK         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

WYGODNY KREDYT

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  -  80.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 96 miesięcy
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu:
 • weksel in blanco
 • umowa ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy oferowana przez MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie zmienne:

WIBOR 1Y + marża w stosunku rocznym2/3

 1. Prowizja –  od 4,00% do 5,50%
 2. Opłata przygotowawcza – 0,00%

1 przy systemie spłat malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)

2 przy systemie spłat annunitetowych ( równe raty kapitałowo-odsetkowe)

3 WIBOR 1Y ( średni z ostatnich 12 miesięcy) z 31 grudnia każdego roku. Zmiana oprocentowania następuje z dniem  01 stycznia każdego roku i obowiązuje  w okresie  01 stycznia do 31 grudnia danego roku.

KORZYŚCI:

 1. wygodny okres kredytowania
 2. wygodne raty i przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY: 

dla 10.000,00 zł  kredytu spłaconego w 72 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 165,73 zł. z oprocentowaniem zmiennym 6,00%* w stosunku rocznym RRSO wynosi 9,15%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 2.687,94 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 550,00 zł ( 5,50%**),
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  0,00 zł.,
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 1.935,94 zł.
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 202,00 zł.

Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 12.687,94 zł.

Informacja wg stanu na  25.07.2018 r.

*WIBOR 1Y + marża Banku na dzień 25.07.2018 r.

**dla klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku

Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania

Wygodny Kredyt na SZCZĘŚCIE