Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt TECHNOLOGICZNY

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych Twojej Firmy
 2. Przeznaczenie:   realizacja inwestycji technologicznej  polegającej na:
 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.  
 1. Wkład własny –kredyt technologiczny służy do sfinansowania części wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kredytobiorca we wniosku
  o dofinansowanie uwzględnia wysokość kredytu na innowacje technologiczne
  w wysokości nie większej niż 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 25% wydatków kwalifikowanych wykazuje we wniosku o dofinansowanie dla BGK jako udział własny.
 2. Okres kredytowania – maksymalnie do 15 lat
 3. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 4. Zabezpieczenie kredytu:
 • weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
 • hipoteka
 • zastaw
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 2. długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
 3. wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 4. umożliwia rozwój Twojej firmy
 5. daje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
 6. wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla firm
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla firm
 3. Tabela oprocentowania

FE_IR_rgb-1.jpeg