Lokata PODWÓJNY ZYSK       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Lokata PODWÓJNY ZYSK

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj LOKATY dla  osób fizycznych
 2. Waluta - PLN
 3. Minimalna kwota  - 500,00 zł (pięćset złotych)
 4. Czas trwania lokaty 12 miesięcy
 5. Oprocentowanie –   zmienne
 • za pierwsze 6 miesięcy 1,20% w stosunku rocznym
 • za kolejne 6 miesięcy  2,50% w stosunku rocznym
 1. Odnawialność – NIE
 2. Termin zakładania lokaty – do 31.12.2018 r.
 3. Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek do dnia kończącego okres umowny lokaty
 4. Wypłata środków przed terminem umownym – Likwidacja  lokaty  przed upływem 6 miesięcy powoduje wyłącznie zwrot włożonego kapitału. W przypadku likwidacji lokaty po upływie 6 miesięcy Posiadaczowi lokaty wypłacane są odsetki  za pierwsze 6 miesięcy przetrzymania środków na lokacie.     
 5. Odsetki i kapitał – do dyspozycji Posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.
 6. Brak możliwości dopłat do kapitału

KORZYŚCI:

 1. lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 2. wpłaty na lokatę – mogą być dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
 3. szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
 4. większa elastyczność dysponowania środkami

Oferta ważna do 31.12.2018 r.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!