Nowa usługa podnosząca bezpieczeństwo       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Nowa usługa podnosząca bezpieczeństwo

Usługa została zrealizowana w oparciu o najnowsze rozwiązania klasy IP Intelligence umożliwiające weryfikację reputacji adresów IP w czasie rzeczywistym. Baza wiedzy systemu jest aktualizowana co 5 minut o najnowsze dostępne informacje.

W przypadku oceny adresu IP, z którego następuje próba logowania do CUI, jako źródła potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa bankowości internetowej system uniemożliwia zalogowanie. Osobie podejmującej próbę logowania wyświetlany jest wówczas komunikat: „W celu umożliwienia korzystania z bankowości elektronicznej prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z bankiem.”

Desktop_c.jpeg

Jak większość rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo może ono wprowadzać dla Państwa również pewne niedogodności. Dotyczy to przypadków logowania się wykorzystując skompromitowane adresy IP. Prosimy wówczas o kontakt z naszym Bankiem, celem określenia powodu odrzucenia żądania logowania oraz ustalenia dalszej drogi postępowania.

Rozwiązanie jest zgodne z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego zawartymi w rekomendacji 10 „Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe”.