Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Karta MasterCard Business PayPass dla rolników

SZCZEGÓŁY:

 • międzynarodowa karta płatnicza powiązana z rachunkiem firmowym
 • wydawana na 5 lat
 • umożliwia Posiadaczowi  karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą oraz w Internecie
 • umożliwia ustalenia przez Posiadacza dziennych limitów transakcyjnych
 • umożliwia sprawdzenie aktualnej wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę
 • posiadaczem karty może być dowolna osoba wskazana przez Posiadacza rachunku (pracownicy)
 • do rachunku może być wydana dowolna liczba kart (z tym że jednemu Posiadaczowi karty może być wydana tylko jedna karta)
 • umożliwia kontrolę wydatków pracowników oraz pozwala wyeliminować system zaliczek

LIMITY KARTY:

 • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych  30.000 zł
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych  50.000 zł
 • wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji

KORZYŚCI:

 • łatwy i szybki dostęp do gotówki - wypłata gotówki BEZ PROWIZJI na terenie całego kraju w bankomatach Spółdzielczej sieci Bankomatowej1)
 • możliwość dokonywania transakcji w kraju i zagranicą
 • szybkość i komfort - środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji
 • nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie
 • pełna kontrola środków
 • możliwość płacenia za towary i usługi
 • możliwość dokonywania wypłat z bankomatów w Polsce i na całym świecie

BEZPIECZEŃSTWO:

Zagubienie karty MasterCard Business PayPass należy bezzwłocznie zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: + 48 86 215 50 50 - czynny całą dobę
 • osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Platniczych SA)

Lista bankomatów dostępna w zakładce KONTAKT > Lokalizacje placówek i bankomatów >bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!