Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

KARTOSFERA

Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglą­darki internetowej.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl
 2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt
  z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się
  w portalu kartowym.

Portal kartowy dostępny jest od 1 lutego 2015 r. Za jego pośrednictwem mogą Państwo dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • zmieniać kod PIN,
 • zastrzegać kartę,
 • aktywować posiadane karty płatnicze (funkcjonalność dodana od 15.11.2015 r.)
 • wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile karty podsiadają funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne podsiadanych kart płatniczych (dotyczy transakcji gotówkowych, bezgotówkowych i internetowych w ramach obowiązujących limitów dla danego produktu)

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

PDFKartosfera-Podrecznik-uzytkownika_15.11.2015.pdf (1,52MB)