Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Uwaga Szkoły! - rusza IV edycja Programu TalentowiSKO

Już 30 września startują trzy konkursy dla szkół uczestniczących w Programie TalentowiSKO:

  • Oszczędzanie w SKO procentuje z Bankiem Spółdzielczym (szkoły podstawowe),
  • Spółdzielnia dobrych serc (gimnazja),
  • Inkubator szkolnych biznesów (szkoły ponadgimnazjalne).

Harmonogram

  • 30 września 2016 r.- start konkursów,
  • do 30 października 2016 r. - szkoła zgłasza chęć przystąpienia do konkursu do właściwego Banku Spółdzielczego,
  • do 8 kwietnia 2017 r.- szkoła składa sprawozdanie z zadań konkursowych do właściwego Banku Spółdzielczego,
  • do 25 maja 2017 r. - rozstrzygnięcie I etapu,
  • do 10 czerwca 2017 r. - rozstrzygnięcie II etapu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w IV edycji Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych!