Koronawirus - jak działamy obecnie?      PROŚBA Komunikat dotyczący koronawirusa     Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Konkurs "Mikroprzedsiębiorca Roku"         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź Konkurs "Mikroprzedsiębiorca Roku" na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Konkurs "Mikroprzedsiębiorca Roku"  e-Lokata  Konkurs "Mikroprzedsiębiorca Roku"

Konkurs "Mikroprzedsiębiorca Roku"

Pragniemy poinformować Państwa o konkursie "Mikroprzedsiębiorca Roku" organizowanym przez Fundację Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Głównym kryterium oceny zgłoszonych Mikroprzedsiębiorców będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój, w tym nakierowany na rozwój firmy, tendencje wzrostowe, wprowadzanie nowych produktów i/lub usług, odpowiedzialność (wpływ) w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz działania proekologiczne. 

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do kolejnego etapu organizator wybiera we wszystkich kategoriach maksymalnie łącznie 30 Mikroprzedsiębiorców, którzy zobowiązani będą do udzielenia pisemnych odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej na dodatkowe pytania dotyczące prowadzonej działalności. Spośród tych Mikroprzedsiębiorców, Kapituła konkursowa dokona wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

  1. MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2016 - dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców;
  2. START - dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2013 r.;
  3. PROGRES - dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 2012 r.
  4. SENIOR - dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2009 r.;
  5. MŁODY BIZNES - dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1987 r.;
  6. KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZYNI - dla Mikroprzedsiębiorcy kobiety.

Etap zbierania zgłoszeń potrwa do 2 kwietnia 2017 r. Uroczysta konkursowa gala, w czasie której wręczone zostaną nagrody odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Zwycięzca otrzyma nagrodę główną o równowartości 45 tys. złotych. Pozostali nagrodzeni otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 13 tys. złotych.

Informacje o przedstawionej inicjatywie dostępne są na stronie internetowej konkursu www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl

Ponadto dodatkowych informacji udziela:

  1. pracownik Banku BPS - Pani Beata Andrzejewska pod nr. tel. (22) 57 81 399, adres mailowy: beata.andrzejewska@bankbps.pl
  2. pracownik Fundacji - Pan Dawid Michnik pod nr. tel. +48 603 504 709, adres mailowy: d.michnik@attentionmarketing.pl

logo konk.mikroprzeds.roku06.03.2017(1905x500).jpeg