Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Harmonogram Grup Członkowskich 2017         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Harmonogram Grup Członkowskich 2017

Harmonogram grup członkowskich 2017:

L.p

Data

Placówka odpowiedzialna za przygotowanie Zebrania

Reprezentanci Zarządu

i Rady Nadzorczej

Godzina Zebrania

Miejsce Zebrania

1

03.04.2017

Oddział w Strzelcach Op.

(Zebranie dla udziałowców ze Strzelec Op.)

Małgorzata Plachetka

Ryszard Łączyk

16:00

Sala narad

w Centrali Banku

w Strzelcach Op.

2

Oddział w Leśnicy 

(Zebranie dla udziałowców z Leśnicy, Zdzieszowic, Krapkowic oraz Zalesia Śl.)

Józef Garbacz

Wiktor Nowakowski

16:00

Restauracja

„Na Szlaku”

 w Leśnicy

3

Oddział w Ujeździe

(Zebranie dla udziałowców z terenu: Ujazd, Stary Ujazd, Niezdrowice, Kędzierzyn-Koźle, Stare Koźle, Łany Małe, Rudno, Chechło, Świbie, Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Sieroniowice-Grzeboszowice, Klucz, Olszowa, Zimna Wódka i Balcarzowice)

Gabriela Waloszek

Jerzy Jarosz

16:00

Restauracja

FHU – Dorotka

Klimas Dorota

Stary Ujazd

4

Filia w Jemielnicy

(Zebranie dla udziałowców z Jemielnicy)

Andrzej Sitnik

Barbara Kaczmarczyk

16:30

Sala narad

w Filii Banku

w Jemielnicy

5

04.04.2017

Filia w Izbicku

(Zebranie dla udziałowców z Izbicka i Opola)

Andrzej Sitnik

Ryszard Łączyk

16:00

Sala narad

w Filii Banku

w Izbicku

6

Oddział w Ozimku

(Zebranie dla udziałowców z Ozimka i Chrząstowic)

Gabriela Waloszek

Joachim Drzymała

16:15

Restauracja „Nowa”

w Ozimku

7

Oddział w Dobrodzieniu

(Zebranie dla udziałowców z Dobrodzienia i Pawonkowa)

Józef Garbacz

Barbara Kaczmarczyk

16:00

Restauracja „Murzynek”

w Dobrodzieniu

8

Oddział w Głuchołazach

(Zebranie dla udziałowców z Głuchołaz i Prudnika)

Władysław Pyclik

Zygmunt Sówka

16:00

Kompleks 

Turystyczny 

"SUDETY"

w Głuchołazach

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, jak również informacja o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach  podstawowej działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy z uwzględnieniem oceny działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  4. Rozpatrzenie spraw które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja.
  6. Przyjęcie wniosków.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w wyżej podanym terminie, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych członków Banku.