Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt GOTÓWKOWY

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  - 15- krotność dochodów netto Kredytobiorcy nawet do  80.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 5 lat
 5. Oprocentowanie kredytustała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. wysoka kwota kredytu – nawet do 80.000,00 zł.
 2. minimum formalności
 3. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD –  GOTÓWKOWY

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu  gotówkowego na dzień 23.11.2023 r.:

dla 5.000,00 zł kredytu spłacanego w 48 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości  149,74 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem  stałym 11,00 % w stosunku rocznym RRSO wynosi 14,20 %.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.323,61 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 150,00 zł ( 3,00%),
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  50,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 1.123,61 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.323,61 zł

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania