Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Karta debetowa Visa Classic EURO (karta walutowa)

Dzięki  karcie debetowej Visa Classic Euro nie musisz zabierać ze sobą waluty Euro za granicę, a dostęp do pieniędzy masz cały czas.

SZCZEGÓŁY:

 • międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla posiadaczy kont osobistych (osób fizycznych)
 • wydawana na 5 lat i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na awersie karty
 • dostęp do konta on-line umożliwia kontrolowanie aktualnego jego stanu 
 • środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji
 • umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
 • koszt wydania karty: 0 zł
 • karta wyróżnia się brakiem przewalutowania przy wykonywaniu płatności w tej walucie nawet na etapie autoryzacji  (blokady środków). Oznacza to, że wypłacona przy użyciu karty kwota nie podlega żadnym przeliczeniom i podczas zakupów w walucie Euro może zostać wydatkowana bez obawy, że ryzyko kursowe wpłynie na ewentualną odmowę np. z tytułu zbyt niskiej kwoty środków dostępnych.
 • natomiast wszystkie transakcje zrealizowane przez klientów w walucie innej niż Euro zostaną w celu rozliczenia na rachunku klienta przewalutowane przez Visa na Euro po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.

LIMITY KARTY:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 1.500 Euro
 • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 5.000 Euro

KORZYŚCI:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

BEZPIECZEŃSTWO:

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50 czynna całą dobę,
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828,
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego,
 • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący:

 • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
 • ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
 • ubezpieczenie zakupionego towaru
 • ubezpieczenie mienia

Lista bankomatów dostępna  w zakładce: KONTAKT > Lokalizacja Placówek i bankomatów > Bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!