Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Pożegnanie uczniów klasy III w Szkole Podstawowej w Sieroniowicach

W dniu 21 czerwca 2017 r. gościliśmy w szkole filialnej w Sieroniowicach na uroczystym pożegnaniu uczniów klasy trzeciej, którzy od września będą już uczęszczać do siedziby szkoły w Jaryszowie. Uczniowie, pod okiem wychowawcy Pani Grażyny Janiczuk przygotowali program artystyczny, który zaprezentowali zaproszonym gościom oraz swoim rodzicom.

Podczas spotkania przedstawiciele naszego Banku Pani Małgorzata Plachetka – Wiceprezes Zarządu oraz Pani Irena Wenszka – Dyrektor Oddziału Banku w Ujeździe, przekazały na ręce Pani Grażyny Janiczuk - opiekuna SKO czeki: o wartości 2.000 zł.za zajęcie I miejsca na szczeblu regionalnym w konkursie w ramach Programu TalentowiSKO pn. „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, oraz od Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy o wartości 1.000 zł. za osiągnięcia w w/w konkursie. Wszystkim dzieciom (członkom SKO, uczniom kl. I- III),  zostały wręczone DYPLOMY za udział w konkursie oraz drobne upominki.

Pani Beata Hornung Dyrektor PSP w Jaryszowie oraz Pani Grażyna Janiczuk przekazały Pani Wiceprezes oraz Pani Dyrektor podziękowania dla Zarządu naszego Banku.

Po uroczystym pożegnaniu wszyscy uczestnicy spotkania udali się do świetlicy wiejskiej na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

PDFCzek o wartości 1.000 zł. od Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy (576,66KB)

PDFCzek o wartości 2.000 zł. za zajęcie I miejsca na szczeblu regionalnym w konkursie pn. "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" (575,71KB)

PDFPodziękowanie dl Pani Grażyny Janiczuk - opiekuna SKO (435,28KB)