Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat o transakcjach hazardowych w Internecie

Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności działalności Banku z przywołaną wyżej ustawą, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. nie będzie możliwości realizacji transakcji internetowych przy użyciu kart płatniczych do dokonywania operacji związanych z grami, o których mowa powyżej.  Zgodnie ze wskazaną ustawą operacje takie podlegają blokowaniu.

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansów.  Informacja o podmiotach uprawnionych do organizowania zakładów wzajemnych jest dostępna na stronie: www.mf.gov.pl  oraz http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet