Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt KONSOLIDACYJNY niezabezpieczony hipotecznie

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt  dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – na spłatę zobowiązań:
  • kredyt/ pożyczka gotówkowa
  • kredyt/ pożyczka samochodowa
  • limit w karcie kredytowej
  • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
  • kredyt/ pożyczka hipoteczna
  • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
  • kredyt studencki
  • kredyt/ pożyczka udzielony/na przez zakład pracy
 3. Okres kredytowania – do 7 lat
 4. Maksymalna kwota kredytu – 25.000,00 zł.
 5. Oprocentowanie kredytustała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • weksel in blanco
  • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym z którym Bank ma podpisana umowę

KORZYŚCI:

 1. możliwość zamiany kilku kredytów na jeden, długoterminowy o niższym oprocentowaniu
 2. korzystny dla osób, które posiadają zadłużenie w kilku instytucjach bankowych
 3. okres kredytowania – nawet do 7 lat
 4. obniżenie wielkości zobowiązań
 5. łatwiejsza spłata zobowiązań

REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD – Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipotecznie

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu konsolidacyjnego niezabezpieczonego hipotecznie  na dzień 01.07.2022 r.:

dla 15.000,00 zł  kredytu spłaconego w 48 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 387,83  zł z oprocentowaniem stałym 11,00 % w stosunku rocznym RRSO wynosi 13,47 %.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości  4.084,41  zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 300,00 zł (2,00%)
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  75,00 zł (0,50%)
 • suma odsetek za cały okres kredytowania  3.615,78 zł
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 93,63 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 15.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  19.084,41  zł

*Składka przy założeniu: 40 lat, mężczyzna, wersja podstawowa

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania