Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt na ZAKUP POJAZDÓW

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – kredyt udzielany jest na zakup: nowych i używanych – samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, skuterów podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Maksymalna kwota kredytu:
  • dla kredytu na zakup nowego samochodu/ pojazdu – od 70 – 100% ceny zakupu
  • dla kredytu na zakup używanego samochodu/ pojazdu – od 70-80% ceny zakupu
 4. Okres kredytowania:
  • w przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – 7 lat
  • w przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych - suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 10 lat, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania nie może być dłuższy niż 7 lat
 5. Oprocentowanie kredytu –  stała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na kredytowanym pojeździe
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia AUTO CASCO – AC            
 7. Wymagany udział środków własnych 
  • dla pojazdu nowego:
   • 0% jeśli wartość pojazdu jest niższa niż 40.000,00 zł,
   • 20%  jeżeli wartość pojazdu wynosi od 40.001,00 zł. do  50.000,00 zł,
   • 30%  jeżeli wartość pojazdu przekracza  50.001,00 zł.
  • dla pojazdu używanego:
   • 20% wartości pojazdu do 40.000,00 zł,
   • 30% jeżeli wartość pojazdu przekracza  40.001,00 zł.

KORZYŚCI:

 1. kwota kredytu – uzależniona od rodzaju pojazdu
 2. okres kredytowania – do 7 lat
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 5. korzystne pakiety ubezpieczeń

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD Kredyt na zakup pojazdów

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu  na zakup pojazdów  na dzień 28.12.2022 r.:

dla 40.000,00 zł. kredytu spłacanego w 60 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości   1.034,47 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem stałym 11,00% w stosunku rocznym RRSO wynosi  12,71 %.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości  12.022,61 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 800,00 zł ( 2,00%)
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  50,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania   11.172,61 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 40.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  52.022,61 zł

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia  Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania