Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt "SZYBKA GOTÓWKA"

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  - do  20.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 2 lat
 5. Oprocentowanie kredytustała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco

KORZYŚCI:

 1. wysoka kwota kredytu – nawet do 20.000,00 zł.
 2. minimum formalności
 3. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD SZYBKA GOTÓWKA

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu  SZYBKA GOTÓWKA  na dzień 28.12.2022 r.:

dla 3.000,00 zł kredytu spłaconego w 24 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości  138,40 zł z oprocentowaniem stałym 10,00% w stosunku rocznym  RRSO wynosi 18,85 %.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 531,72 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 90,00 zł (3,00%*)
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 24 miesięcy 120,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 321,72 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 3.000.00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.531,72 zł

*dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania