Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Harmonogram Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w niżej podanym terminie, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych członków.

l.p

Data

Placówka Banku

Zebranie dla udziałowców

z terenu

Godzina Zebrania

Miejsce Zebrania

1

04.04.2018

Oddział w Leśnicy

Zalesie Śl.

15:00

Dom Mniejszości Niemieckiej w Zalesiu Śl.

2

05.04.2018

Filia w Izbicku

Oddział w Opolu

Izbicko,

Opole

16:00

Sala narad w Filii Banku w Izbicku

3

09.04.2018

Oddział w Leśnicy

Filia w Zdzieszowicach

Filia w Krapkowicach

Leśnica,

Zdzieszowice,

Krapkowice

16:00

Restauracja „Na Szlaku”

w Leśnicy

4

11.04.2018

Oddział w Dobrodzieniu

Filia w Pawonkowie

Dobrodzień,

Pawonków

16:00

Restauracja „Murzynek”

w Dobrodzieniu

5

12.04.2018

Filia w Chrząstowicach

Chrząstowice

16:15

Bar Centrum Chrząstowice

6

18.04.2018

Filia w Jemielnicy

Jemielnica

16:30

Sala narad

w Filii Banku

w Jemielnicy

7

19.04.2018

Oddział w Ujeździe

 

Ujazd, Stary Ujazd, Niezdrowice, Kędzierzyn-Koźle, Stare Koźle, Łany Małe, Rudno, Chechło, Świbie, Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Sieroniowice-Grzeboszowice, Klucz, Olszowa, Zimna Wódka, Balcarzowice

16:00

Restauracja FHU – Dorotka Klimas Dorota Stary Ujazd

8

23.04.2018

Oddział w Ozimku

Ozimek

16:15

Restauracja „Nowa”

w Ozimku

9

24.04.2018

Oddział w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie

16:00

Sala narad w Centrali Banku w Strzelcach Op.

10

25.04.2018

Oddział w Głuchołazach

Filia w Prudniku

Głuchołazy,

Prudnik

17:00

Kompleks Turystyczny

"SUDETY"

w Głuchołazach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad zebrania Grupy Członkowskiej:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, jak również informacja o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach  podstawowej działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy z uwzględnieniem oceny działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  4. Rozpatrzenie spraw które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja.
  6. Przyjęcie wniosków.
  7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.