Promocja 0 zł rachunek dla  Firm  i  Wspólnot mieszkaniowych   _/\_  Promocja kredyt Mój Dom marża 1,95%  _/\_  Tarcza Finansowa PFR 2.0  _/\_  Od stycznia  nowe godziny  pracy placówek  _/\_  Nowa Aplikacja Mobilna  _/\_  Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym ROR

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt odnawialny dla osób fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy ROR w Banku Spółdzielczym w Leśnicy
 2. Przeznaczenie – dowolny cel
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 30.000,00 zł.
 4. Wysokość kredytu -  ustalana jest indywidualnie oraz uzależniona jest od:
  • wysokości stałych wpływów na rachunek, maksymalnie 3-krotność wpływów na rachunek
  • posiadania zdolności kredytowej przez Posiadacza rachunku
 5. Okres kredytowania - do 1 roku, z możliwością automatycznego odnowienia przyznanego kredytu
 6. Oprocentowanie kredytu – stała stopa procentowa w stosunku rocznym
 7. Zabezpieczenie kredytu /do wyboru/:
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe
  • weksel in blanco
  • pełnomocnictwo do rachunku
  • inna forma zabezpieczenia uzgodniona z Bankiem
 8. Warunki ubiegania się o kredyt:
  • posiadanie rachunku od co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów
  • osiąganie dochodów z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty lub innych zaakceptowanych przez Bank źródeł
  • regularne przekazywanie stałych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek co najmniej raz w miesiącu
  • nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni

KORZYŚCI:

 1. łatwy sposób powiększenia stanu środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym ROR /konto osobiste/
 2. kredyt na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem
 3. wystarczy, że posiadasz rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR w naszym Banku od 3 miesięcy i regularne wpływy na ten rachunek
 4. minimum formalności
 5. bez zaświadczenia o zarobkach
 6. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na dzień 01.07.2020 r.:

dla 3.000,00 zł  kredytu wykorzystanego jednorazowo  i spłaconego po 12 miesiącach z oprocentowaniem stałym 7,20% w stosunku rocznym  RRSO wynosi 10,51%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 295,42 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 60,00 zł (2,00%)

 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  20,00 zł

 • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 12 miesięcy 60,00 zł

 • suma odsetek za cały okres kredytowania 215,42 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 3.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.295,42 zł

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania