Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy     Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich       Lokata PEWNY ZYSK         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym ROR

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt odnawialny dla osób fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy ROR w Banku Spółdzielczym w Leśnicy
 2. Przeznaczenie – dowolny cel
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 30.000,00 zł.
 4. Wysokość kredytu -  ustalana jest indywidualnie oraz uzależniona jest od:
  • wysokości stałych wpływów na rachunek, maksymalnie 3-krotność wpływów na rachunek
  • posiadania zdolności kredytowej przez Posiadacza rachunku
 5. Okres kredytowania - do 1 roku, z możliwością automatycznego odnowienia przyznanego kredytu
 6. Oprocentowanie kredytu – stała stopa procentowa w stosunku rocznym
 7. Zabezpieczenie kredytu /do wyboru/:
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe
  • weksel in blanco
  • pełnomocnictwo do rachunku
  • inna forma zabezpieczenia uzgodniona z Bankiem
 8. Warunki ubiegania się o kredyt:
  • posiadanie rachunku od co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów
  • osiąganie dochodów z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty lub innych zaakceptowanych przez Bank źródeł
  • regularne przekazywanie stałych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek co najmniej raz w miesiącu
  • nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni

KORZYŚCI:

 1. łatwy sposób powiększenia stanu środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym ROR /konto osobiste/
 2. kredyt na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem
 3. wystarczy, że posiadasz rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR w naszym Banku od 3 miesięcy i regularne wpływy na ten rachunek
 4. minimum formalności
 5. bez zaświadczenia o zarobkach
 6. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:

dla 3.000,00 zł  kredytu wykorzystanego jednorazowo  i spłaconego po 12 miesiącach z oprocentowaniem stałym 9,50% w stosunku rocznym  RRSO wynosi 13,72%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 425,00 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 60,00 zł ( 2,00% )
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  20,00 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 12 miesięcy 60,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 285,00 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 3.000 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.425,00 zł

Informacja wg stanu na 20.07.2017 r.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania