Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

e-Lokata

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj LOKATY -  dla osób fizycznych
 2. Waluta - PLN
 3. Minimalna kwota  - 500,00 zł (pięćset złotych)
 4. Czas trwania lokaty 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy
 5. Oprocentowanie –  stałe
 6. Odnawialność - NIE
 7. Termin zakładania lokaty – do odwołania
 8. Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek do dnia kończącego okres umowny lokaty
 9. Wypłata środków przed terminem umownym – powoduje zwrot wyłącznie włożonego kapitału lokaty
 10. Odsetki i kapitał – do dyspozycji Posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.
 11. Brak możliwości dopłat do kapitału

KORZYŚCI:

 1. lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 2. wpłaty na lokatę – mogą być dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
 3. możliwość otwarcia lokaty wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
 4. szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Tryb i warunki otrzymywania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów     PDFArkusz informacyjny dla deponenta.pdf (531,60KB),    PDFTryb i warunki świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązującego systemu gwarantowania depozytów (381,50KB)
 2. PDFKlauzula Informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśnicy (471,22KB)
 3. PDFLOKATA -reg klient.pdf (251,49KB)

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!