Tarcza Finansowa PFR 2.0__Od stycznia nowe godziny pracy placówek__Nowa Aplikacja Mobilna__Wnioski 500+ w BS Leśnica

e-Lokata

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj LOKATY -  dla osób fizycznych
 2. Waluta - PLN
 3. Minimalna kwota  - 500,00 zł (pięćset złotych)
 4. Czas trwania lokaty 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy
 5. Oprocentowanie –  stałe w zależności od okresu:
 • 3 m-ce 0,07% w stosunku rocznym
 • 6 m-cy 0,08% w stosunku rocznym
 • 12 m-cy 0,10% w stosunku rocznym
 1. Odnawialność - NIE
 2. Termin zakładania lokaty – do 31.03.2021 r.
 3. Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek do dnia kończącego okres umowny lokaty
 4. Wypłata środków przed terminem umownym – powoduje zwrot wyłącznie włożonego kapitału lokaty
 5. Odsetki i kapitał – do dyspozycji Posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.
 6. Brak możliwości dopłat do kapitału

KORZYŚCI:

 1. lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 2. wpłaty na lokatę – mogą być dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
 3. możliwość otwarcia lokaty wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
 4. szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Tryb i warunki otrzymywania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów     PDFArkusz informacyjny dla deponenta.pdf,    PDFTryb i warunki świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązującego systemu gwarantowania depozytów
 2. PDFKlauzula Informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 3. PDFLOKATA -reg klient.pdf
   

Oferta ważna do 31.03.2021 r.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!