Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji    UWAGA! Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w OPOLU           Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Lokata PROGRES 12         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Lokata PROGRES 12

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj LOKATY dla  osób fizycznych
 2. Waluta - PLN
 3. Minimalna kwota  - 500,00 zł (pięćset złotych)
 4. Czas trwania lokaty 12 miesięcy
 5. Oprocentowanie –   progresywne stałe w skali roku*

Za 1 m-c

Za 2 m-c

Za 3 m-c

Za 4 m-c

Za 5 m-c

Za 6 m-c

Za 7 m-c

Za 8 m-c

Za 9 m-c

Za 10 m-c

Za 11 m-c

Za 12 m-c

0,60

0,60

0,60

0,90

0,90

0,90

1,40

1,40

1,40

2,50

2,50

3,00

 • odsetki liczone są odrębnie dla każdego miesiąca utrzymania lokaty w wysokości  obowiązującej dla danego miesiąca. Średnie efektywne oprocentowanie wynosi 1,4% w skali roku  
 1. Odnawialność – NIE
 2. Termin zakładania lokaty – do 31.03.2020 r.
 3. Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek do dnia kończącego okres umowny lokaty
 4. Wypłata środków przed terminem umownym – z chwilą wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata. Bank nie nalicza odsetek w przypadku lokaty wycofanej przed upływem pierwszego miesiąca umownego.
 5. Odsetki i kapitał – do dyspozycji Posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.
 6. Brak możliwości dopłat do kapitału

KORZYŚCI:

 1. lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 2. wpłaty na lokatę – mogą być dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
 3. szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
 4. większa elastyczność dysponowania środkami

Oferta ważna do 31.03.2020 r.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!