Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniu

PDFInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniu na dzień 31 grudnia 2021 r. (44,20MB)

PDFInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniu na dzień 31 grudnia 2020 r. (13,16MB)

PDFInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniu na dzień 31 grudnia 2019 r. (13,23MB)

PDFInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniu na dzień 31 grudnia 2018 r. (13,08MB)

PDFInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniu na dzień 31 grudnia 2017 r. (1,91MB)

Najważniejsze wskaźniki według stanu na dzień 30.06.2022 r., o których mowa w art. 447 Rozporządzenia CRR, podlegające ujawnieniu zgodnie z Polityką ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym Banku Spółdzielczego w Leśnicy w zakresie adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu.

PDFWskaźniki stan na 30.06.2022 (1,82MB)