Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rozpoczyna się VI edycja Programu TalentowiSKO

Harmonogram

l.p. Działanie Termin realizacji
1 Podpisanie pomiędzy Bankiem Spółdzielczym a Szkołą Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (przy konkursach "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" i "Spółdzielnia dobrych serc") lub uzyskanie Zgody opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”. Wzór Umowy i Zgody stanowi Załącznik nr 5 do właściwych Regulaminów do 31.10
2 Przesłanie przez Szkołę do patronującego Banku Spółdzielczego zgłoszenia chęci wzięcia udziału w konkursie - Załącznik nr 1 31.10
3 Przesłanie przez Bank Spółdzielczy do Centrali Banku BPS (na adres  Zespół Komunikacji; 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81):  kopi podpisanego Załącznika nr 5 (Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bądź Zgody opiekunów prawnych na udział, w zależności od konkursu) i zgłoszeń szkół - Załącznik nr 1 ,  oraz (mailem na adres: talentowisko@bankbps.pl) zbiorczych zestawień szkół, które zgłosiły się do konkursów - Załącznik nr 2 16.11
4 Regulaminowe zakończenie konkursów 31.03
5 Przesłanie przez Szkołę do Banku Spółdzielczego Raportu z udziału w Konkursie - Załącznik nr 3   08.04
6 Wybór przedstawiciela Banku Spółdzielczego do pracy w komisjach 11.04
7 Przesłanie przez Bank Spółdzielczy (na adres  Zespół Komunikacji; 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81) Raportów Szkół z udziału w Konkursie - Załącznik 3, oraz (mailem na adres: talentowisko@bankbps.pl) Zestawienia SKO biorących udział w konkursie do - Załącznik 4 18.04
8 Powołanie Regionalnej Komisji Konkursowej 29.04
9 Powołanie Krajowej Komisji Konkursowej 10.05
10 Wyłonienie laureatów I etapu Konkursu przez Komisje Regionalne 25.05
11 Poinformowanie o wynikach na szczeblu regionalnym  31.05
12 Wyłonienie laureatów II etapu Konkursu przez Komisję Krajową  15.06
13 Poinformowanie o wynikach na szczeblu krajowym  15.06
14 Ustalenie z Bankami Spółdzielczymi, których szkoły zwyciężyły terminu wręczenia nagród oraz numerów kont do dokonania przelewów 20.06
15 Wręczenie nagród do 30.06

logotyp-programu-talentowisko-niska-rozdzielczosc.jpeg