Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Październik miesiącem oszczędzania

Otrzymaliśmy taką wzmiankę od opiekuna grupy SKO z PSP w Jaryszowie Pani Ilony Morawiec-Konieczny:

,,Październik miesiącem oszczędzania’’ – pod takim hasłem przygotowano w świetlicy oraz na korytarzu ścienne gazetki SKO. Dzięki programowi edukacyjnemu ,,Talentowisko Banków Spółdzielczych’’ uczniowie dowiadują się czym są pieniądze i czemu służą.

Uczestnicy ,,Kółka Plastycznego’’ ozdabiali według własnego pomysłu plastikowe skarbonki. Pierwszoklasiści oraz uczniowie z II klasy wykazali się dużą kreatywnością. Każda skarbonka była pomysłowo i estetycznie ozdobiona. Na  innych zajęciach ,,Kółka’’ uczniowie  pracując w grupach przedstawiali w pracach plastycznych ,,Co można oszczędzać?’’ Uzasadniali, że może to być woda, energia elektryczna oraz pieniądze. Pokazali też, że trzeba umiejętnie korzystać z darów przyrody.  Należy ją chronić i szanować  poprzez m.in. zbieranie makulatury i zużytych baterii.