Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy     Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich       Lokata PEWNY ZYSK         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Październik miesiącem oszczędzania

Otrzymaliśmy taką wzmiankę od opiekuna grupy SKO z PSP w Jaryszowie Pani Ilony Morawiec-Konieczny:

,,Październik miesiącem oszczędzania’’ – pod takim hasłem przygotowano w świetlicy oraz na korytarzu ścienne gazetki SKO. Dzięki programowi edukacyjnemu ,,Talentowisko Banków Spółdzielczych’’ uczniowie dowiadują się czym są pieniądze i czemu służą.

Uczestnicy ,,Kółka Plastycznego’’ ozdabiali według własnego pomysłu plastikowe skarbonki. Pierwszoklasiści oraz uczniowie z II klasy wykazali się dużą kreatywnością. Każda skarbonka była pomysłowo i estetycznie ozdobiona. Na  innych zajęciach ,,Kółka’’ uczniowie  pracując w grupach przedstawiali w pracach plastycznych ,,Co można oszczędzać?’’ Uzasadniali, że może to być woda, energia elektryczna oraz pieniądze. Pokazali też, że trzeba umiejętnie korzystać z darów przyrody.  Należy ją chronić i szanować  poprzez m.in. zbieranie makulatury i zużytych baterii.