Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektor ochrony danych IOD

Marcin Zachoń

e-mail: iod@bslesnica.pl
telefon  77 463 92 11 do 13,  77 403 17 40
fax.  77 463 92 14

Bank Spółdzielczy w Leśnicy
Centrala w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2
47-100 Strzelce Opolskie
godziny otwarcia: 8:00 – 16:00

centrala. Strzelce IMG_1160.jpeg