Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat IKE 2019

Uprzejmie informujemy, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 (M.P. z 2018r. poz. 1089), wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 wynosi 14.295,00 zł

PDFOBWIESZCZENIE-MINISTRA-RODZINY-PRACY-I-POLITYKI-SPOLECZNEJ-z-dnia-30-pazdziernika(1).pdf (180,64KB)