Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych <> Promocja kredyt Mój Dom marża 1,95% <> Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 <> Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat IKE 2019

Uprzejmie informujemy, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 (M.P. z 2018r. poz. 1089), wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 wynosi 14.295,00 zł

PDFOBWIESZCZENIE-MINISTRA-RODZINY-PRACY-I-POLITYKI-SPOLECZNEJ-z-dnia-30-pazdziernika(1).pdf