Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Jak przystąpić do Programu TalentowiSKO i wziąć udział w Konkursie?

W ramach Programu TalentowiSKO dostępne są trzy Konkursy:
 1.  „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” – Talenty dodajemy; przeznaczony dla Szkół Podstawowych;
 2. „Spółdzielnia dobrych serc” – Talenty mnożymy, przeznaczony dla Szkół Gimnazjalnych;
 3. „Inkubator Szkolnych biznesów” – Talenty potęgujemy, przeznaczony dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU?

Wystarczy:

 1. wypełnić zgłoszenie przystąpienia do konkursu SKO (załącznik nr 1)
 2. skontaktować się z najbliższą siedzibą Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 3. wyznaczyć opiekuna SKO z grona nauczycieli
 4. podpisać z Bankiem umowę patronacką
 5. podpisać umowę na prowadzenie rachunku SKO /założyć rachunek SKO

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Dla Szkoły:

 1. otwarcie rachunku dla SKO bezpłatne
 2. prowadzenie rachunku dla SKO – bezpłatne
 3. zaopatrzenie w książeczki oszczędnościowe oraz karty ewidencji
 4. wsparcie w organizacji konkursów, turniejów itp.
 5. gadżety/ upominki reklamowe dla wszystkich członków SKO
 6. atrakcyjne usługi bankowe dla Szkół, Rad Rodziców oraz nauczycieli

Dla członków SKO:

 1. racjonalne dysponowanie pieniędzmi
 2. gromadzenie środków na konkretny cel
 3. przedsiębiorcze zdobywanie środków na SKO
 4. oszczędzanie
 5. zdobywanie wiedzy i umiejętności, które zaprocentują w dorosłym życiu
 6. poznanie zasad funkcjonowania banku i rachunku bankowego

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy lub na stronie TalentowiSKO.pl

Serdecznie zapraszamy!