Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Przenoszenie rachunków płatniczych

Wygodnie i szybko pomożemy w przeniesieniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

W Państwa imieniu dopełnimy bezpłatnie wszelakich formalności  związanych z zamknięciem starego rachunku, przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek. Uruchomimy w Państwa imieniu także procedurę przeniesienia stałych zleceń i wszelakich zleconych płatności, a także poleceń zapłaty oraz poinformujemy o nowym numerze rachunku wskazane przez Państwa podmioty, np. pracodawców czy ZUS.

Zapraszamy do odwiedzenia dowolnej placówki naszego Banku.

Wystarczy złożyć w naszym Banku wypełniony wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z upoważnieniem, a my :

  • zlecimy zamknięcie dotychczasowego rachunku prowadzonego w innym banku oraz przekazanie znajdujących się na nim środków na nowy rachunek w Banku Spółdzielczym w Leśnicy,
  • przeniesiemy polecenia zapłaty oraz zlecenia stałe,
  • poinformujemy o zmianie numeru rachunku pracodawcę, ZUS, Urząd Skarbowy, a w razie potrzeby także inne, wskazane przez Państwa instytucje. 

Dokumenty do pobrania:

PDFUpoważnienie.pdf (264,24KB)
PDFWniosek.pdf (399,24KB)
PDFZasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy (225,39KB)

Usługa dostępna jest wyłącznie na terenie Polski i dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w PLN wraz z powiązanymi z nim wybranymi usługami płatniczymi, tj. poleceniami zapłaty, zleceniami stałymi.