Lokata STANDARD       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Lokata STANDARD

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych, przeznaczony do gromadzenia środków na warunkach określonych w umowie (za wyjątkiem lokat zawieranych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej SBI, gdzie potwierdzeniem otwarcia lokaty jest informacja umieszczona na wyciągu)
 • rodzaj oprocentowania - zmienne
 • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
 • okres lokaty STANDARD- lokata może być zakładana na okres 1, 3, 6, 12 i 24 miesięcy
 • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • waluty – wykaz walut określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
 • brak możliwości dokonywania częściowych wypłat
 • zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki

KORZYŚCI:

 • możliwość wyboru dogodnego okresu lokaty (1, 3, 6, 12 i 24 miesiące)
 • możliwość założenia lokaty przez internet - dla Klientów korzystających z obsługi rachunków osobistych za pośrednictwem bankowości internetowej (SBI)
 • możliwość założenia lokaty STANDARD w PLN oraz walutach  USD i EUR
 • odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!