Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy     Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich       Lokata PEWNY ZYSK         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

NIERUCHOMOŚĆ do nabycia w korzystnej cenie

W dniu 16 lipca 2019 r. o godz. 10:50, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11, w sali nr 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 47-325 Kamień Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OP1S/00046968/5.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o łącznej powierzchni 1,8564 ha, składa się z następujących działek:

 • Działka nr 3606/1 o powierzchni 0,0861 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/2 o powierzchni 0,0874 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/3 o powierzchni 0,0793 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/4 o powierzchni 0,0840 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/5 o powierzchni 0,0850 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/6 o powierzchni 0,1044 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/7 o powierzchni 0,0985 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/8 o powierzchni 0,0795 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/9 o powierzchni 0,0589 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/10 o powierzchni 0,0589 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/11 o powierzchni 0,0589 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/12 o powierzchni 0,0589 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/13 o powierzchni 0,0637 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Działka nr 3606/14 o powierzchni 0,1309 ha – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
 • Działka nr 3606/15 o powierzchni 0,7220 ha – grunty orne

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji przeprowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacka Wiesiołek.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Komorniczej

http://www.jacekwiesiolek.pl/baza/dzialki-budowlane-kamien-slaski/

Cena wywołania: 329.475,00 zł

przy sumie oszacowania nieruchomości na kwotę 439.300,00 zł.

POLECAMY !