Godziny pracy Banku w Wigilię oraz Sylwestra 2021r.  |||  Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Konkurs Kartowy "Emocje z Grupą BPS"  |||   Loteria Promocyjna wygraj 5000 zł    |||   Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Lokata PROGRESJA

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych
 • oprocentowanie – zmienne
 • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
 • okres lokaty PROGRESJA – wynosi 12 miesięcy
 • oprocentowanie – zgromadzone środki oprocentowane są progresywnie tj. w wysokości uzależnionej od długości okresu utrzymania lokaty. Wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania wkładu na lokacie. Wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • waluta – PLN
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
 • wycofanie lokaty PROGRESJA przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje naliczenie odsetek w wysokości równej oprocentowaniu dla miesiąca będącego ostatnim pełnym miesiącem przetrzymywania lokaty, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata. Wypłata środków przed upływem pierwszego miesiąca powoduje wyłącznie zwrot włożonego kapitału lokaty

KORZYŚCI:

 • możliwość założenia lokaty PROGRESJA w PLN
 • możliwość dokonania wypłaty kapitału wraz z odsetkami przed upływem okresu zadeklarowanego
 • odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!