Koronawirus - jak działamy obecnie?      PROŚBA Komunikat dotyczący koronawirusa     Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Lokata PROGRESJA         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź Lokata PROGRESJA na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PROGRESJA  e-Lokata  Lokata PROGRESJA

Lokata PROGRESJA

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych
 • rodzaj oprocentowania – zmienne,
 • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
 • okres lokaty PROGRESJA – wynosi maksymalnie 12 miesięcy, minimalnie 1 miesiąc
 • oprocentowanie – zgromadzone środki oprocentowane są progresywnie tj. w wysokości uzależnionej od długości okresu utrzymania lokaty. Wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania wkładu na lokacie. Wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • waluty – wykaz walut określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
 • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
 • wycofanie lokaty PROGRESJA przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje naliczenie odsetek w wysokości równej oprocentowaniu dla miesiąca będącego ostatnim pełnym miesiącem przetrzymywania lokaty, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata. Wypłata środków przed upływem pierwszego miesiąca powoduje wyłącznie zwrot włożonego kapitału lokaty.

KORZYŚCI:

 • możliwość założenia lokaty PROGRESJA w PLN oraz walutach  USD i EUR
 • możliwość dokonania wypłaty kapitału wraz z odsetkami przed upływem okresu zadeklarowanego
 • odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty

 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!