Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Silne uwierzytelnienie - zwiększenie bezpieczeńskwa

Czym jest uwierzytelnienie?

Uwierzytelnienia transakcji dokonujemy za każdym razem, gdy potwierdzamy naszą płatność (albo inną czynność) w taki sposób, by bank mógł zidentyfikować nas jako „nas” i tym samym zrealizować wydane polecenie. W uproszczeniu – za każdym razem, gdy podajemy PIN przy płatności kartą w sklepie; gdy korzystamy z tokenów mobilnych i kodów SMS przy płatnościach on-line; każdorazowo gdy dzwonimy do banku, a obsługa zadaje nam szereg pytań (np. data urodzenia, nazwisko panieńskie matki)… wtedy dokonujemy uwierzytelnienia. Oczywiście procedura ta może być mniej lub bardziej skomplikowana oraz czasochłonna, ale ma nas chronić przed osobami, które próbowałyby się pod nas podszyć i pozbawić nas oszczędności.

 Czym jest silne uwierzytelnienie?

Najnowsze rozporządzenie nakłada na bank obowiązek przestrzegania procedur, które wymagają minimum dwuelementowego potwierdzania tożsamości klientów. Oznacza to, że do uwiarygodnienia naszej osoby przy płatności, bank wykorzysta przynajmniej 2 z 3 poniższych elementów:

  • „Wiedza”, czyli kod PIN lub hasło, które powinno być znane wyłącznie nam,
  • Posiadanie”, czyli to, co możemy mieć tylko my (karta płatnicza, telefon) i czego używamy do dokonywania płatności,
  • „Cecha”, czyli nasza wyjątkowa cecha, która nas wyróżnia, np. odcisk palca lub tęczówka.

W związku z działaniami Banku podejmowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunków bankowych, a także wobec konieczności dostosowania się do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywy PSD2), Bank Spółdzielczy w Leśnicy uruchomił tzw. silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) podczas logowania do systemów bankowości internetowej (EBO).

Bank Spółdzielczy w Leśnicy dokonał zman w obowiązujących regulacjach rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych:

PDFRegulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (868,28KB)
PDFRegulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 05.09.2022 r. (880,72KB)