Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rozpoczęła się VII edycja Programu TalentowiSKO

W ramach tegorocznej VII Edycji Programu TalentowiSKO ze względu na wygaszenie gimnazjów odbędą się konkursy:

  1. "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" dla szkół podstawowych, klasy 1-8
  2. "Inkubator szkolnych biznesów" dla szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do konkursów można składać do dnia 31.10.2019 r. w dowolnej placówce naszego Banku. Ponadto Szkoły, które zgłoszą chęć udziału w konkursie muszą do dnia 31.10.2019 r. zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Druki oraz Regulaminy dostępne są na stronie www.talentowisko.pl

PDFHarmonogram.pdf (431,63KB)

PDFRegulamin Konkursu_Oszczedzanie w SKO procentuje w Banku Spoldzielczym.pdf (563,51KB)

banner-na-strone-internetowa.jpeg