Promocja 0 zł rachunek dla  Firm  i  Wspólnot mieszkaniowych   _/\_  Promocja kredyt Mój Dom marża 1,95%  _/\_  Tarcza Finansowa PFR 2.0  _/\_  Od stycznia  nowe godziny  pracy placówek  _/\_  Nowa Aplikacja Mobilna  _/\_  Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat IKE 2020

Uprzejmie informujemy, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020 (M.P. z 2019r. poz. 1055);  wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020 wynosi 15.681,00 zł.

PDFObwieszcz.MRPPS_limit wpłat_2020 r_IKE.pdf