Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Biała lista podatników VAT

W wykazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS) bądź za pośrednictwem CEIDG (w przypadku osób fizycznych i spółek tych osób). Na Białej liście podatników VAT nie są publikowane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe tzw. RORy (przeznaczone dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej). Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej. Każda firma powinna posiadać rachunek rozliczeniowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biała lista ma umożliwić podatnikom weryfikację statusu kontrahentów i ułatwić dochowanie należytej staranności w zakresie rozliczeń z kontrahentami.

Zgodnie z Ustawą podatnicy powinni weryfikować, czy rachunek ich kontrahenta, na który przelewają środki jest na białej liście. Dotyczy to transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł. Jeśli tego rachunku nie ma w wykazie, to po
1 stycznia 2020r. może to oznaczać konsekwencje prawne dla wpłacającego:

  • ograniczenie możliwości zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu
  • odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe kontrahenta, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji

Ryzyko i odpowiedzialność za weryfikację, czy rachunek odbiorcy znajduje się na białej liście, ponosi podmiot (podatnik) dokonujący płatności.

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef  KAS”).

Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych.

Białą listę, a także szczegóły dotyczące sposobu jej działania i skutków wykorzystywania, można / możesz znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Więcej na temat białej listy znajdziecie Państwo pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Bezpośredni link do wyszukiwarki podatników VAT znajduje się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

PDFBiała lista podatników VAT.pdf (532,08KB)

PDFJak zgłosić konta do białej listy podatników VAT.pdf (478,01KB)