Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat dotyczący indywidualnego rachunku podatkowego

Szanowni Klienci!!!

 Ze względu na zmiany od 1 stycznia 2020 r. ustawy  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika  informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. realizować można przelewy za pośrednictwem systemu bankowości internetowej EBO wysyłane na Urzędy Skarbowe tylko do godziny 12.30. Wysłanie takiego przelewu po godzinie granicznej spowoduje odrzucenie go w dniu 2 stycznia 2020 r. jako niezrealizowany (status przelewu „błędny”).

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2020 r. wpłaty należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT mogą być dokonywane wyłącznie na indywidualne rachunki podatkowe wygenerowane indywidualnie tzw. mikrorachunki bądź rachunki urzędów skarbowych dokonując wpłat z tytułu pozostałych podatków.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/jakie-zmiany-w-podatkach-od-1-stycznia-2020-r