Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Gwarancje AGRO

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, Bank Spółdzielczy w Leśnicy może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Podstawowe paramenty gwarancji AGRO:

 • docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych,
 • możliwość objęcia gwarancją kredytu inwestycyjnego lub obrotowego w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych),
 • cel kredytowania kredytu inwestycyjnego:
  • dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym,
  • dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji 
 • w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
 • gwarancja udzielana jest w ramach
  • pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013, 
  • pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych),
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 51 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 183 miesiące dla kredytu inwestycyjnego (120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)