Tarcza Finansowa PFR 2.0__Od stycznia nowe godziny pracy placówek__Nowa Aplikacja Mobilna__Wnioski 500+ w BS Leśnica

Raport dostępności PSD2 API w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Za okres 14.09. - 13.12.2019 r.  (liczba minut w kwartale: 131 040; liczba sekund w kwartale: 7 862 000)

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

99,91

0,09

100

0

 


 
Za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. (liczba minut w kwartale: 129 600; liczba sekund w kwartale: 7 416 000 [uwzględnia dodatkowy dzień  w kwartale - 29.02])

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

100

0

100

0

 
 
 
Za okres 14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. (liczba minut w kwartale: 131 040; liczba sekund w kwartale: 7 862 000)
 

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

100

0

99.91

0.01